Fra NemID til MitID

MitID er navnet på næste generation NemID.

Med det nye navn ønsker vi at signalere, at vi præsenterer en ny generation NemID, som kan andet og mere end det eksisterende. 

NemID – et samfundsanliggende

NemID er i dag et helt centralt element i den offentlige it-infrastruktur og er en del af hverdagen for rigtig mange borgere og virksomheder. Stort set alle borgere bruger NemID til at besøge digitale selvbetjeningsløsninger, til at læse Digital Post og til at logge på hjemmesider som borger.dk, virk.dk og en lang række private hjemmesider (fx netbank).

NemID er en sikker, digital identifikation for borgere, myndigheder, private virksomheder og deres medarbejdere. Desuden er NemID en digital signatur. Man bruger altså både NemID til at dokumentere, hvem man er, og til at underskrive digitalt. 

En sikker og brugervenlig løsning

MitID bygger på alle de gode erfaringer med NemID, så de teknologiske muligheder udnyttes bedst muligt. Danmark skal fortsætte med at have digital identifikation og signatur, som er:

  • Sikker
  • Bruger-venlig
  • Fleksibel
  • Standard-baseret

Digitaliseringsstyrelsen arbejder sammen med de danske banker om at stille MitID til rådighed for alle.